מחירי הדיור עלו ב-1.5% בנובמבר-דצמבר 2021 לעומת אוקטובר-נובמבר 2021 ובכך השלימו עלייה של 11.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (נובמבר-דצמבר 2020). כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עוד עולה כי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-5.8% בשנה האחרונה ומדד המחירים לצרכן עלה גם הוא ב-0.2% והשלים עלייה של 3.1% בשנה - יותר מיעד האינפלציה.
(גד ליאור)