מליאת הכניסה אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הירושה (תיקון - הורשת זכויות דיגיטליות), שמציע לקבוע כי אדם יוכל להוריש בצוואה את הזכות להפעיל חשבון ברשת חברתית ששייך לו. 24 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים או נמנעים, והיא תועבר לדיון בוועדת החוקה של הכנסת. בדברי ההסבר להצעה נכתב: "במדינת ישראל אין התייחסות בחקיקה לנושא הורשת זכויות דיגיטליות למשפחתו של הנפטר. בהיעדר חקיקה ייעודית, הגישה למידע דיגיטלי שנותר אחרי מות האדם כפוף לחוזה שבין המשתמשים לבין ספק השירות".
(ynet)