כביש 4 נפתח באופן מלא לתנועה, לאחר שנחסם במשך כשש שעות עקב הצפה.
(רועי רובינשטיין)