עמוס לויטוב, נווט קרב שנפל בשבי מצרים במלחמת ההתשה, הל לעולמו בגיל 73. לאורך השנים הוא החלים מסרטן שש פעמים. לאחרונה חלה שוב.

(קורין אלבז אלוש)