טסים בנתב"ג מספרים על ההקלות החדשות למחוסני החיסון השלישי
(צילום: אבי חי)

ועדת החריגים הבינמשרדית קבעה אמש (יום א') פה אחד על מתן פטור מביצוע בדיקת PCR למחלימים מקורונה בשלושת החודשים שקדמו לטיסתם חזרה לישראל. בהתאם להחלטת הוועדה שבה יושבים נציגי משרד הבריאות, משרד החוץ ורשות האוכלוסין, היא תיכנס לתוקפה באופן מיידי.
עד היום, מחלימים שטסו לישראל נדרשו להגיש מבעוד מועד טופס בקשה לוועדת החריגים על מנת לקבל פטור מבדיקת PCR שמתבצעת באמצעות דגימה הנלקחת בשני מטושים מחלל הפה ומהאף. כעת, עם קבלת החלטת הוועדה, לא יהיה צורך יותר להגיש בקשות פרטניות לקבלת הפטור טרם הטיסה לישראל.
1 צפייה בגלריה
היום נכנס לתוקף מתווה נתב"ג למניעת התפשטות הקורונה בישראל
היום נכנס לתוקף מתווה נתב"ג למניעת התפשטות הקורונה בישראל
הקלה למחלימים מקורונה בחזרה לישראל
(צילום: יריב כץ)
הוועדה קבעה כאמור פה אחד לאשר פטור מבדיקה לאדם שיציג לחברת התעופה בחו"ל לפני המראתו לישראל אישור של בדיקת PCR שתוצאתה חיובית והמצביעה על כך שהוא חלה בקורונה בפרק הזמן המוגדר כדלהלן:
  • מחלימים שחלו בישראל במהלך שלושת החודשים האחרונים למועד הטיסה.
  • מועד הבדיקה (הדיגום לבדיקה) לא יפחת מ-11 יום טרם הטיסה ולא יעלה על שלושה חודשים.
  • הצגת תוצאת הבדיקה תיעשה בנוסף למילוי הצהרת נוסע נכנס כנדרש.
  • אדם שחלה והחלים בישראל, ויש בידו תעודת מחלים של מדינת ישראל (שאינה מבוססת על בדיקה סרולוגית), יציג אותה ובלבד שלא חלפו שלושה חודשים ממועד קבלתה.
  • הצגת תוצאות בדיקה אחרת, שאינה PCR, אינה מקנה פטור מבדיקה טרם העלייה לטיסה.
ממשרדי הממשלה הרלוונטיים נמסר כי "החלטה זו הובאה לידיעת חברות התעופה על מנת שיפעלו באופן מיידי בהתאם להחלטת ועדת החריגים".