מתעכבת פגישת קבינט המלחמה ומשפחות החטופים, שהייתה אמורה להתחיל לפני כשעה בקריה בתל אביב. חלק מהמשפחות נותרו בחוץ מאחר שלא נמצא מקום לכולן, ומחוץ לבסיס הצבאי התפתחה הפגנה.
(הדר גיל-עד)