השר לשיתוף פעולה אזורי, עיסאווי פריג' ממרצ, הציע הבוקר באירוע שבת תרבות ברמת השרון לחברת מפלגתו ג'ידא רינאווי זועבי שפרשה מהקואליציה להתפטר מהכנסת. פריג' אמר כי "על פי כל הסקרים, מצביעי מרצ רוצים בהמשך קיום הממשלה בפער גדול. לזועבי יש מחויבות לפעול על פי האג'נדה של הבוחרים ששלחו אותה, אני במקומה הייתי מתפטר".
(רענן בן צור)