בניין משרדים ברחוב הארבעה בתל אביב פונה מחשש לקריסה. זאת בעקבות פיצוץ צינור מים שגרם להצפות.

(קורין אלבז אלוש)