משרד הבריאות הנחה את בתי החולים לאשפז מאומתים לקורונה מחוץ למחלקות הקורונה, בתנאים מסוימים, על מנת לאפשר את המשך הטיפול במחלה המקורית עמה הגיעו לבית החולים. חלק מבתי החולים כבר נוהגים כך ומאשפזים חיוביים במחלקות המקוריות בתנאים מבודדים, במקום להעבירם למחלקות הקורונה כפי שעשו עד כה.
(אדיר ינקו)