גונדר-משנה פרדי בן שטרית, מפקד כלא גלבוע, ממשיך להעיד בפני ועדת הבדיקה הממשלתית לבריחת ששת האסירים הביטחוניים מהכלא בתחילת ספטמבר - ותיאר בפני הוועדה את מצוקת כוח האדם בכלא וכן את הציוד המיושן שבו משתמשים הסוהרים שם. לדבריו, יש מספיק סוהרים לאייש רק שני מגדלי שמירה מתוך שישה בכלא, שבו רק 170 אנשי סגל במקום התקן המלא של 212. הוא הוסיף כי "האמצעי שעומד לרשות סוהר בתוך הכלא זה פטיש גומי - שבאמצעות הקשה על הקירות או על הרצפה הוא אמור לזהות חללים לפי חוש השמיעה שלו. זה די דומה לאיך שבודקים אבטיח כשקונים בשוק, זה הדבר הראשון שסוהר לומד בבדיקת אמצעי אבטחה פיזיים".
(מאיר תורג'מן)