משרד ראש הממשלה יסייע למועצה האזורית מטה יהודה בהתמודדות עם נזקי השריפה הגדולה בהרי ירושלים. כך סוכם בישיבה שהתקיימה בין מנכ"לי משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד הפנים, ומנהל רשות המיסים לבין ראש המועצה האזורית מטה יהודה, ניב ויזל. למועצה הובטח שתוכן תוכנית פעולה להתמודדות עם המצב ושיינתנו תקציבים שיאפשרו לה להכיל את האירוע ולפצות תושבים על רכוש שנפגע כתוצאה מהשריפה.
(גלעד כהן)