פיקוד העורף עדכן, בעקבות ההתרעות שהופעלו ברחבי הגליל מחשד לחדירת כלי טיס, כי "האירוע הסתיים". לא נמסר אם כלי טיס כלשהו יורט.
(יואב זיתון)