איסמעיל הנייה נבחר לתקופת כהונה נוספת כמנהיג חמאס, במסגרת הבחירות הפנימיות להנהגת הארגון. מדובר בכהונה השנייה של הנייה והיא תימשך עד 2025. בכך הסתיימו הבחירות להנהגת חמאס שבהן נבחרו חאלד משעל מנהיג חמאס בחו"ל, סאלח אל עארורי מנהיג חמאס בגדה המערבית וסלאמה קטאווי למנהיג חמאס בבתי הכלא בישראל.

(אליאור לוי)