משרד החינוך הודיע כי עובד הוראה שאינו בעל תו ירוק ומסרב להציג תוצאת בדיקה שלילית - לא יוכל להיכנס למוסד החינוכי ולא יקבל שכר. על פי ההודעה, "היעדרותו תיחשב כהיעדרות שאינה מוצדקת וככזו שאינה מזכה בקבלת שכר עבודה". במשרד החינוך ציינו כי "אין להוציא עובד כזה לחופשה ללא תשלום ויש לפעול בהתאם למתווה המפורט, שמטרתו לאפשר תקופת הסתגלות עם כניסתן של התקנות לתוקף, מתוך שאיפה להביא לתפקוד מיטבי של מערכת החינוך ולכך שכל עובדי ההוראה ישתלבו בעבודתם, תוך קיום הוראות התקנות".
(נינה פוקס)