2 צפייה בגלריה
הבדיקה העלתה: המשטרה לא ביצעה כלל האזנות ללא צווים
הבדיקה העלתה: המשטרה לא ביצעה כלל האזנות ללא צווים
הבדיקה העלתה: המשטרה לא ביצעה כלל האזנות ללא צווים
(צילום: AFP, אלעד גרשגורן)
צוות בראשות המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד עמית מררי, העביר בתחילת השבוע את ממצאי דוח פרשת NSO ליועמ"שית גלי בהרב-מיארה. הממצאים מעלים כי משטרת ישראל חרגה במקרים ספורים מצו חדירה לטלפונים של אזרחים וקיבלו נתונים שלא העבירו לידי היחידה החוקרת, כפי שנחשף ב"כלכליסט". עם זאת, לא התגלו ממצאים המעידים שמשטרת ישראל הדביקה באורח נרחב באמצעות מערכת הרוגלה "פגסוס" שבידיה, ללא צו שיפוטי, מכשירי טלפונים של אזרחים.
לפי מסקנה שכבר פורסמה היו צווים להאזנת סתר מסוג תקשורת בין מחשבים ("הדבקה") לגבי שלושה נחקרים בתיקי נתניהו. לגבי שניים מהם, עד המדינה בתיק 4000 שלמה פילבר ורעייתו של שאול אלוביץ', איריס, אכן בוצע ניסיון הדבקה. רק לגבי פילבר ניתן צו וההדבקה הזו הצליחה.
ככלל התברר שלא בוצעו האזנות של המשטרה בלא-צווים. בכל מקרה בשל החדירה העמוקה לפרטיות נחקרים ואזרחים מתכוונת היועצת המשפטית לממשלה בהרב-מיארה לחדד נהלים ואולי אף לתקן חקיקה ראשית כדי שהשימוש בתוכנות מעין זו יהיה חוקי, מידתי, ויאושר במקרים חשובים על ידי הדרגים הבכירים ביותר.
הצוות של מררי עשה עבודה מעמיקה במשך כחצי שנה וכלל גם שני ראשי אגפים בדימוס בשב"כ, וכן איש מוסד בדימוס שמונו לבדוק טענות שונות שעלו בפרסומים על אודות שימוש לא חוקי לכאורה באופן בו משטרת ישראל מפעילה אמצעים לביצוע האזנת סתר בדרך של "הדבקה" באמצעות תוכנות רוגלה.
הדוח בדק ביסודיות את העיסוק והטיפול המשטרתי בהאזנות סתר בדרך של תקשורת בין מחשבים. לרבות הרחבת הבדיקה בדבר הטענות לשימוש במערכות ללא צו מעבר לרשימת האנשים שפורסמו, על בסיס הנתונים שנותחו ונאספו על ידי המומחים הטכנולוגים עד כה, מידת ואופן התאמתם של הכלים המצויים בידי המשטרה לסמכויות הנתונות לה על-פי החוק.
2 צפייה בגלריה
עו"ד עמית מררי
עו"ד עמית מררי
הצוות בראשותה עשה עבודה מעמיקה במשך כחצי שנה. "הטלפונים של רשימת האנשים שפורסמה לא הודבקו"
(צילום: דוברות משרד המשפטים)
נבדק אופן השימוש שנעשה בכלים אלה, לרבות במערכות נוספות בעלות מאפיינים שונים המאפשרות האזנה לתקשורת בין מחשבים המצויות או שנמצאו בשימוש משטרת ישראל, קיומן של אינדיקציות לחריגה מסמכות, פיקוח ובקרה בזמן אמת ובדיעבד על כלל שלבי עבודת המשטרה בתחום, והיבטים נוספים.
הצוות, שהסתייע גם במומחים טכנולוגיים, בדק האם בוצעה הדבקה למכשירי טלפון ניידים השייכים לרשימת אנשים שפורסמו בתקשורת, באמצעות תוכנת "פגסוס" שבשימוש משטרת ישראל, ללא צו שיפוטי והגיע למסקנה שזה לא התקיים.
עיקרי ממצאי הצוות היו חד משמעיים: "עם השלמת הבדיקה הטכנולוגית המקיפה של צוות הבדיקה והמומחים הטכנולוגים, שנשענה גם על מידע שהגיע מידי מומחים של חברת NSO, עלה כי אין כל אינדיקציה לכך שמשטרת ישראל הדביקה באמצעות תוכנת 'פגסוס' שבידיה, ללא צו שיפוטי, מכשיר טלפון של מי מבין רשימת האנשים ובהם שלושה מנכ"לים בממשלה שפורסמו בתקשורת".
הבדיקה בוצעה גם ביחס למערכת נוספת שנכנסה לשימוש לאחרונה, "סייפן", שגם בעניינה לא נמצאה כל עדות לכך שבוצעה "הדבקה" או ניסיונות להדביק את הטלפונים הניידים של אף אחד מרשימת האנשים שפורסמו.
הצוות מונה על רקע טענות שונות שהתפרסמו ביחס לחריגה מהסמכויות הנתונות למשטרת ישראל בכל הנוגע להאזנות לתקשורת בין מחשבים, ובכלל זה טענות לעניין כך שבעת ביצוע האזנת סתר מתקבל בידי משטרת ישראל חומר נוסף החורג מהמותר על פי דין. נאמר שמשטרת ישראל "מבצעת פעולות אקטיביות עצמאיות למעקב טכנולוגי אחר אזרחים", לעיתים אף ללא קשר לחקירה מתנהלת או לבירור חשדות לביצוע עבירות פליליות, וממילא מבלי שהתקבל צו שיפוטי.
לקראת דוח הביניים קיים צוות מררי בדיקה טכנולוגית יסודית ומעמיקה, בין הימים 9 עד 20 בפברואר 2022. הבדיקה נעשתה אל מול כלל הנתונים המשקפים את פעולות המשטרה לביצוע האזנות הסתר בדרך של תקשורת בין מחשבים, במערכת פגסוס מאז מועד תחילת הפעלתה במשטרת ישראל ועד היום, שבע שנים לאחור סך הכל, אל מול נתונים שהופקו על ידי החברה מבסיס הנתונים הפנימי של המערכת.
צוות מררי ציין שהמערכת מותקנת במתקני משטרת ישראל בלבד. לפי המידע שנמסר מחברת NSO, אין למשטרה גישה אל בסיס הנתונים הפנימי של המערכת, וגישתה היחידה אל המערכת היא באמצעות ממשק המשתמש. על כן, נתונים עליהם הסתמכה הבדיקה אינם חשופים לשינויים שמקורם בממשק המשתמש.