שר המשפטים יריב לוין ושר הפנים משה ארבל קיימו ישיבה עם גורמי מקצוע בסוגיית שלילת אזרחות ותושבות ממי שעוסק בטרור, תומך בטרור, מסית לטרור, או מזדהה עם מעשה טרור. כך נמסר בהודעה משותפת של השרים, שבה צוין כי "נוכח מצב המלחמה, סוכם לקדם באופן מיידי חקיקה אשר תראה בביצוע פעולות כאמור בשעת מלחמה, משום נסיבה מחמירה לצורך שלילת האזרחות או התושבות".
(מורן אזולאי)