משרד הודיע כי הרחצה בחוף ניצנים באשקלון אסורה עקב זרימה של מי קולחין ממתקן טיפול בשפכים בעיר אל הים. עוד נמסר מטעם המשרד כי אזהרת הרחצה בשאר החופים בעיר אשקלון עדיין בתוקף.
(ynet)