השרה לשוויון חברתי מירב כהן התייחסה לחוק הרכוש הפולני השנוי במחלוקת, שיגביל תביעות להשבת רכוש של ניצולי שואה, שעבר היום בסנאט. "ההתעקשות של הפרלמנט הפולני לקדם את החוק עלול להביא לפגיעה ממשית ביחסי המדינות", אמרה כהן. "את ההיסטוריה לא ניתן לשנות. עלי ועל חבריי לממשלה מוטלת החובה לפעול למימוש זכויות הניצולים. פולין, שעשתה רבות סביב שיקום והנצחה של זוועות הנאצים שהתרחשו על אדמתה, לא יכולה להצביע בלב שלם על חוק שכזה שאין בו אלא מלחסום דרכם של בעלי זכויות לגיטימיות מלתבוע". כהן הוסיפה: "אני מקווה כי הממשלה הפולנית תפעל כפי שהמצפון מחייב ולא תקדם חקיקה שסותרת את התנהלותה סביב זיכרון השואה".
(איתמר אייכנר)