שיגור אחד מרצועת עזה לעבר אשקלון נפל בשטח פתוח.
(אלישע בן קימון)