לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנה החולפת השכר הממוצע במשק עמד על 12,860 שקלים לעומת 12,116 שקלים ב-2022. אחת הסיבות היא העובדה שבמהלך המלחמה עובדים בעלי שכר נמוך, כמו למשל מלצרים, לא עבדו בעקבות סגירת עסקים, מה שגרם לממוצע לעלות. לפי אומדנים ראשונים, השכר בינואר 2024 כבר נושק ל-13,000 שקלים.
(גד ליאור)