בתום דיון של מומחי הצוות לטיפול במגפות של משרד הבריאות, הוחלט שלא לחסן בינתיים ילדים שהחלימו מקורונה בשל היעדר המידע על זן האומיקרון. רוב המומחים הצביעו בעד דחיית ההחלטה עד לקבל מידע נוסף. עם זאת הוחלט שהורה שירצה לחסן את הילד המחלים אם עברו יותר משלושה חודשים מאז ההחלמה, יוכל לעשות זאת. הוחלט גם להקים ועדת חריגים לחיסון ילדים ותינוקות מתחת ל-5

(אדיר ינקו)