משרד האוצר האמריקני הודיע על כוונתו שלא להאריך צו המאפשר לרוסיה לשלם לאזרחי ארה"ב המחזיקים אגרות חוב שלה. תוקפו של הצו, שאיפשר למוסקבה להמשיך לשלם ריבית ולהימנע מחדלות פירעון על החוב הממשלתי שלה, יפוג ביום רביעי.
(רויטרס)