הצוות לטיפול במגפות במשרד הבריאות המליץ לקצר את הבידוד לנדבקים בקורונה לשבעה ימים, במקום עשרה כיום. הצוות לא המליץ בשלב זה להרחיב את מתן המנה הרביעית של החיסון, הניתן כיום לבני 60 ומעלה ואוכלוסיות בסיכון. המלצות הצט"מ כפופות לאישור של מנכ"ל משרד הבריאות.

(אדיר ינקו)