מרכז האופוזיציה, חבר הכנסת יריב לוין, התייחס לטענות מפלגת תקווה חדשה על כך שהאופוזיציה לא מוכנה להתקזז עם חבר הכנסת צבי האוזר למרות שאושפז היום בבית חולים. "ביד אחת הם מבקשים קיזוז בטענה שמדובר בחבר כנסת שנמצא בבית חולים, וביד השנייה מבהירים שבכל מקרה יביאו אותו לשתי ההצבעות על חוק הדיינים וחוק יסוד הממשלה, גם אם יקוזז". לוין הוסיף: "שיודיעו ויתחייבו שלא יופיע לאף הצבעה וייתנו ערבויות שלא יפרו את הקיזוז כפי שעשו בפעם הקודמת. מובן שאם כך יהיה, נהיה נכונים לקזז אותו".
(מורן אזולאי)