הממונה על השכר במשרד האוצר קובי בר-נתן פרסם דו"ח על חריגות השכר בגופים המתוקצבים והנתמכים ב-2019, וכן על פעילות יחידת האכיפה והיחידה לחקירות שכר ב-2020. מהדו"ח עלה כי ב-81 מהגופים הציבוריים בישראל מתבצעות חריגות שכר, כאשר בראש הטבלה עומד השלטון המקומי עם חריגות ב-51 גופים. שיעור החריגות הגדול ביותר מצוי בגופים הציבוריים במערכת הבריאות, שב-56% מתוכם נרשמו חריגות שכר. כמו כן, חריגות בשיעור של 34% נמצאו במערכת ההשכלה הגבוהה, 13% בחברות ממשלתיות ו-7% בתאגידים הציבוריים.
(גד ליאור)