מתחמי פיקוד העורף יפעלו מחר עד 12:00 - מה שצפוי להביא לעומס קיצוני בהם, ועם צאת הצום לא יפעלו כלל. במסגרת כך, אלו שהבידוד המקוצר שלהם אמור להסתיים בכיפור יוכלו להיבדק שם רק ביום שישי. אלפי ישראלים יישארו בבידוד לפחות יום אחד נוסף וייתכן שאף יותר מכיוון שלא יוכלו לבצע את הבדיקה לקיצור הבידוד. בנוסף, המעבדות יהיו סגורות במהלך החג, כך שתוצאות הבדיקות של מי שייבדק מחר צפויות להימסר לו רק ביום שישי לכל המוקדם.
(אדיר ינקו)