שלטונות חמאס בעזה גזרו עונש מוות בתלייה לשני פלסטינים מעזה ורפיח בגין שיתוף פעולה עם ישראל. בנוסף נגזרו עבודות פרך לשני פלסטינים נוספים בגין אותו אישום.

(אליאור לוי)