מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי 2021-אוגוסט 2021 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני 2021-יולי 2021, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.2% ובכך השלימו עלייה של 9.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כך עולה מנתונים שפרסמה למ"ס. בתוך כך, מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-0.3% בחודש ספטמבר ומתחילת השנה עלה ב-4.5%. האינפלציה בישראל ממשיכה לעלות ומצויה בשיא מזה 11 שנים ל-10 החודשים הראשונים של השנה. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בחודש ספטמבר 2021 ומאז ראשית השנה העלייה המצטברת מגיעה כבר ל-2.5% ומקרבת עליית ריבית של בנק ישראל כנראה במחצית הראשונה של שנת 2022.
(גד ליאור)