330 סרטנים מסוג לובסטר אירופי (Hommarus gammarus) נתפסו בחזקתו של אזרח ישראלי ששב מסקוטלנד מבלי שמילא אחר תנאי רישיון הייבוא שנועדו למנוע התפשטות מחלות ופגיעה נרחבת בענפי החקלאות. ממשרד החקלאות נמסר כי הכנסתם ארצה של מאות סרטנים מבלי לוודא שהם חופשיים ממחלות שונות, ובכלל זה מחלת הנקודות הלבנות, עלולה לסכן את אוכלוסיית סרטנאי הבר בישראל, ולפגוע במעמדה של ישראל כיצואנית בתחום.
(נעה פישר)