מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת. ההצעה עברה בתמיכתם של 53 חברי כנסת, ללא מתנגדים או נמנעים.
(ynet)