דוברי משרדי הממשלה הם חלון הראווה של המשרדים כלפי הציבור שאמונים על פרסום עבודת הממשלה לציבור - אלא שכמה מהם טוענים כי תנאי העסקתם אינם הולמים את העומס הרב ודורשים לשפר את התנאים. כעת התאגדו הדוברים לראשונה במה שכונה "מרד הדוברים", ומאיימים כי אם נציבות שירות המדינה לא תפסיק לקפח אותם, כלשונם, מבחינת תנאי שכר ומעמד - הם יתבעו את המדינה.
הדוברים הציגו שורה של דרישות לשם התאמת שכרם ושדרוגם בהתאם לשאר חברי ההנהלה במשרדים, וכן מול דוברי משרדי ממשלה אחרים. במכתב הדרישה שעליו חתום עו"ד ברק כלב ממשרד עורכי הדין ארנה לין, טוענים דוברי משרדי הממשלה לאפליה מתמשכת בהתאם להחלטת ממשלה, אי-קבלת שכר עבור שעות עבודה נוספות וחוסר שוויון בין הדוברים השונים.
1 צפייה בגלריה
 נציב שירות המדינה, דניאל הרשקוביץ
 נציב שירות המדינה, דניאל הרשקוביץ
נציב שירות המדינה, דניאל הרשקוביץ
(צילום: חיים צח, לע"מ)
לטענת דוברת באחד ממשרדי הממשלה: "דובר משרד ממשלתי עובד שעות עבודה רבות מעבר לשעות העבודה המקובלות - ואינו מתוגמל על כך. תקופת הקורונה, משברים שונים ופרויקטים גדולים של המשרדים תוך ייצוג עמדות השרים והמנכ"לים הם דוגמאות מצויינות לעבודה סיזיפית ומורכבת. צריך לזכור שעולם התקשורת השתנה מאוד מאז הנחיות נציבות שירות המדינה לפני למעלה מ-20 שנה, והדובר הוא חלון הראווה של המשרד הממשלתי בתקשורת הדיגיטלית והמסורתית. רבים מהדוברים הם חברי הנהלה והם מופלים לרעה בשכרם".
עו"ד ברק כלב כתב לנציב שירות המדינה: "אנו מתכבדים לפנות אליך בבקשה לפעול לשם תיקון עוול הנמשך מזה שנים ארוכות בכך שדוברים במשרדי הממשלה וביחידות סמך מופלים ביחס לעובדים רלוונטיים אחרים בתנאי העסקתם ואינם מוגדרים כחלק מן הסגל הבכיר במשרדים, למרות שהם עומדים בכל הפרמטרים שעל-פיהם מסווגות משרות בשירות המדינה כמשרות המשתייכות לסגל הבכיר. אנו פונים אליך על מנת שתורה להפסיק מספר דפוסי העסקה של הדוברים המנוגדים ניגוד גמור לדין ובפרט יש בהם הפרות יסודיות של חוקי המגן".
עוד אמר עו"ד כלב כי "אין סיווגם כסגל בכיר מפלה אותם מול נושאי משרה בכירים רלוונטיים אחרים בשירות הציבורי שסווגו כסגל בכיר, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהחלטת הממשלה. הם נדרשים לעבוד שעות רבות בלא שמשולם להם שכר עבור כך, או שלא משולם שכר בתעריף המתחייב על-פי חוק.
"חלקם נדרשים שלא לדווח על חלק משעות עבודתם, חלקם נדרשים לעבודה אף בימי המנוחה, כולל בחגים, וכן הם נדרשים לזמינות בשעות רבות ללא תגמול. באופן מכוון נמנעים המשרדים ונמנעות יחידות הסמל לנהל רישום של שעות העבודה של מרשנו. אנו קוראים לך לפעול על מנת להפסיק את המצב הנוכחי בו מופלים הדוברים שלא כדין, שהתמשכותו לאורך שנים ארוכות נגועה כשלעצמה בחוסר סבירות, חוסר מידתיות ואף שרירותיות".
בנציבות שירות המדינה סירבו להגיב לידיעה.