סיעת הליכוד הודיעה כי החליטה שלא למנות חברים לאף אחת מוועדות הכנסת, "כל עוד לא יינתן לאופוזיציה הייצוג המגיע לה בוועדות". לדברי הליכוד, "הסיעה הסמיכה את יושב הראש שלה, ח"כ יריב לוין, לגבש הצעה מוסכמת על כלל סיעות האופוזיציה, אשר תוגש לקואליציה במטרה להגיע להסדר שיבטיח את הייצוג המגיע בוועדות לכל אחת מסיעות האופוזיציה על פי גודלן". לפני כשלושה שבועות דחה בג"ץ את עתירתם של שישה חברי כנסת מהליכוד ומש"ס שטענו ל"חלוקה לא שוויונית" בוועדות הכנסת, וקבע כי לאחר השינויים שנעשו בהרכב הוועדות מאז הגשת העתירה - הקשיים שנותרו אינם מצדיקים התערבות שיפוטית.
(מורן אזולאי)