כחלק מעיצומי הסתדרות המורים, גם היום לא יתקיימו לימודים במוסדות החינוך ברוב הארץ, למעט החינוך המיוחד. למרות הודעת הסתדרות המורים, כמה עיריות הודיעו כי כן יקיימו לימודים בשטחן: מדובר בין היתר בכפר סבא (שם ייפתחו גם הגנים וגם בתי הספר) וחריש, שם חלק מהגנים לא מקבלים את הילדים בעקבות התנגדות הסייעות. בעפולה, לוד, קריית ביאליק, קריית שמונה ומעלה אדומים - ייפתחו הגנים. בכוכב יאיר-צור יגאל ייפתחו חלק מהצהרונים בשעות הבוקר.
(תמר טרבלסי חדד ורענן בן צור)