16% מהישראלים, בני 20 ומעלה, ישנים באמצע השבוע עד חמש שעות ביממה. 27% ישנים שש שעות, 29% ישנים שבע שעות ו-21% ישנים שמונה שעות ויותר. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המשמעות: מחצית מהישראלים ישנים פחות משבע שעות ביממה באמצע השבוע, כלומר פחות ממה שממליצים המומחים. מהנתונים מתברר כי מצב נדודי השינה החריף מאוד בעקבות מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר והמלחמה. 42% מבני 20 ומעלה שהתראיינו אחרי 7 באוקטובר דיווחו על נדודי שינה פעם בשבוע או יותר, לעומת 31% מאלו שהתראיינו לפני תאריך זה.