שופטת נוער בקריית שמונה נזפה באחרונה ברשויות הרווחה, שגוררות הליך אימוץ של פעוטה מהצפון כמעט ארבע שנים. השופטת, טל וייסמן בן שחר, כינתה את התמשכות ההליכים "סחבת אומללה" ו"התנהלות כושלת". היא קראה לשנות את החוק המחייב ניהול הליכי אימוץ רק בבית הדין לענייני משפחה, "ולאפשר לשופט הנוער להשלים את מלאכתו, להושיע ילדים מאסונם".
תחילת הפרשה עם לידת התינוקת א' ב-2017. עם לידתה ביקשה אמה למסור אותה לאימוץ. בגיל שבוע הועברה למשפחת אומנה זמנית בה שהתה עשרה חודשים. בתקופה זו, גילה אביה של התינוקת שהפך לאב, ועבר בדיקת אבהות. בתחילת 2018 היא הועברה למשפחת אומנה קבועה ומאז היא שוהה אצל אותה משפחה, המעוניינת לאמצה. עד היום לא נפתח תיק אימוץ.
אילוסטרציהאילוסטרציה
דיונים על אימוץ הפעוטה. אילוסטרציה
(צילום: shutterstock)
התמשכות ההליכים נובעת בין היתר בגלל הדיונים עם אב התינוקת על הסדרי הראייה, אולם בית המשפט קבע כי מדובר ב"מחלוקת מצומצמת וזניחה". במהלך השנה האחרונה הגיעו הצדדים פעם אחר פעם לבית המשפט לנוער, וביקשו להאריך את הצווים המאפשרים את האומנה.
בדיון האחרון, השופטת האריכה את הצווים בחודש נוסף, אולם קראה לצדדים לסיים את ההליך בהקדם וקראה למחוקק לשנות את החוק כך שאפשר יהיה לקיים את ההליך בבית משפט לנוער. "ידיו של שופט הנוער כבולות. ההסדר החוקי הקיים מחייב את רשויות הרווחה לפתוח הליך משפטי נפרד, ע"י אגף נפרד (השרות למען הילד), ע"פ חוק נפרד (חוק אימוץ ילדים), בבית משפט נפרד, בפני שופט נפרד (שופט משפחה), וכל אלה, נדרשים להתחקות וללמוד קורותיו של ילד".
"ידיו של שופט הנוער כבולות. ההסדר החוקי מחייב את הרשויות לפתוח הליך נפרד, ע"י אגף נפרד, ע"פ חוק נפרד, בבית משפט נפרד, בפני שופט נפרד"
"מצב דברים זה מביא לסחבת אומללה, הפוגעת פגיעה אנושה בזכותם של קטינים רבים למשפחה וביכולתם לזכות באפשרות לקיים חיים תקינים בעתיד", כתבה בהחלטה. בהתייחסה לפעוטה שעליה נסוב הדיון כתבה כי "טובתה מחייבת את מימוש זכותה הבסיסית להוסיף ולגדול בחיק אותה משפחה. בשמה ובשם מאות קטינים נוספים... אפנה למחוקק בקריאה לשנות את המצב, לאפשר לשופט הנוער להשלים את מלאכתו, להושיע ילדים מאסונם".
"על רשויות הרווחה ובתי המשפט לעשות כל שניתן כדי למזער את הפגיעה בילדים. כשליש מחייה ממתינה א' לרשויות הרווחה, עתידה נקשר בהליכים ביורוקרטיים והתנהלות לקויה, וניסיונותיי להושיעה עולים בתוהו. החלטות חוזרות ונשנות של בית משפט זה אינן מקוימות, ושיקולי עומס עבודה של יועץ משפטי תורן, יחרצו את גורל חייה", כתבה השופטת.