בהתאם לאישור שר הפנים אריה דרעי ולתקנות שאושרו בסוף השבוע האחרון, מעבר הגבול בטאבה ייפתח באופן חד פעמי לטובת כניסת ישראלים אשר הגיעו לגבול לפני 3.3.21. המעבר ייפתח ביום חמישי הקרוב בין השעות 13:00-08:00 ויאפשר כניסת ישראלים בלבד. המעבר מותנה בהצגת בדיקת קורונה תקפה מ-72 שעות בטרם ההגעה למעבר ובמילוי תצהיר בידוד באתר משרד הבריאות. בנוסף, תתבצענה בדיקות גם בעת המעבר עצמו.

(סיון חילאי)