6 צפייה בגלריה
גשם בירושלים
גשם בירושלים
מרכז ירושלים
(צילום: אלי מנדלבאום)
מאזן הגירה שלילי, שיעורי השתתפות נמוכים בכוח העבודה בקרב גברים חרדים ונשים ערביות, ועוני שרווח במיוחד במשפחות מרובות ילדים: במסגרת אירועי יום ירושלים שעומדים השנה בסימן 55 שנה לאיחוד העיר, פרסם הבוקר (חמישי) מכון ירושלים למחקרי מדיניות את השנתון הסטטיסטי של עיר הבירה ל-2022.
לפי הדוח, שהוגש לנשיא המדינה יצחק הרצוג ולידי שר ירושלים ומורשת זאב אלקין וראש העיר משה ליאון, ירושלים ממשיכה להיות אחת הערים העניות בישראל. ב-2020 חיו מתחת לקו העוני 38% (123,100) מהמשפחות בירושלים, 43% (416,600) מהנפשות ו-53% (206,900) מהילדים. שיעור הילדים החיים מתחת לקו העוני גבוה משיעור המשפחות שחיות מתחת לקו זה. כלומר - עוני הוא תופעה אשר רווחת במיוחד בקרב משפחות גדולות.
6 צפייה בגלריה
רחבת שער יפו
רחבת שער יפו
רחבת שער יפו בירושלים
(צילום: אסף קמר)
בדוח צוין כי במטרופולין ירושלים התגוררו 951,100 תושבים נכון לתחילת 2021 (10% מכלל אוכלוסיית ישראל). מאזן ההגירה של ירושלים הוא שלילי, כשההפרש בין מספר העוברים לגור בעיר ובין העוזבים אותה עמד ב-2020 על מינוס 7,800 בני אדם. 38% מהעוזבים את ירושלים עברו ליישובים אחרים בסמוך לעיר, אך רואים בה את מרכז חייהם.
עוד עולה מהנתונים כי ב-2021 מספר המועסקים בירושלים שלא התגוררו בעיר עמד על 83.8 אלף (בהשוואה ל-79.1 אלף ב-2019). "המעבר של תושבים מירושלים ליישובי המטרופולין הסמוכים אינו ייחודי לה, והוא מאפיין ערים גדולות", אמר יאיר אסף-שפירא, ראש צוות מידע ונתונים במכון ירושלים למחקרי מדיניות ועורך השנתון הסטטיסטי. "ניתן לראות במגמה זו התפתחות טבעית של העיר, ולכן נדרשת גם בניית תשתית שתוכל לשרת את תושבי המטרופולין".
ב-2020 התגוררו בירושלים 570,100 יהודים שהיוו 61% מכלל תושבי העיר ו-366,800 ערבים (353,800 מוסלמים ו-12,900 נוצרים) שהיוו 39% מכלל תושבי העיר. לפי הדוח, במהלך השנים חלה ירידה בחלקה של האוכלוסייה היהודית מתוך כלל אוכלוסיית ירושלים, ובמקביל חלה עלייה בחלקה של האוכלוסייה הערבית. עם זאת, בשנים האחרונות התהליך מתמתן לנוכח ירידה בשיעור הגידול של האוכלוסייה הערבית.
באשר לאופי הזהות הדתית, ב-2021 התגוררו בירושלים 257,000 חרדים, שהיוו 45% מהאוכלוסייה היהודית בירושלים (ו-28% מכלל האוכלוסייה בעיר). הדתיים היוו 23% (130,000 תושבים) והמסורתיים והחילונים היוו 29% (166,000: 79,000 ו-87,000 בהתאמה). בנוסף, בעיר מתגוררת אוכלוסייה של אנשים ללא סיווג דת (כ-3,500 תושבים), שרובם הגדירו את עצמם כחילונים. אוכלוסייה זו מורכבת בעיקר מעולים שלא הוכרו כיהודים.

רבע מכלל החרדים בישראל

ירושלים היא העיר שבה מתגוררת האוכלוסייה החרדית הגדולה ביותר בישראל. לפי אומדן לאוכלוסייה זו שמבוסס על סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ב-2021 התגוררו בירושלים כרבע (25%) מכלל החרדים בישראל.
ירושלים היא גם העיר שבה מתגוררת האוכלוסייה הערבית הגדולה ביותר בישראל. ב-2020 עמד מניין התושבים הערבים בעיר על 366,800, והם היוו כ-19% מכלל הערבים בישראל. בסוף 2020 התגוררו במזרח ירושלים (האזורים שנוספו לעיר ביוני 1967) 595,600 מתושבי ירושלים, יהודים וערבים, והם היוו 63% מכלל תושבי ירושלים. בסוף 2020 גרו במזרח העיר כ-233,900 יהודים, והם היוו 39% מכלל התושבים במזרח העיר.
לפי הדוח, שיעור הריבוי הטבעי של האוכלוסייה היהודית בעיר גבוה מזה של הערבית. גידול האוכלוסייה בירושלים מושפע משלושה גורמים עיקריים: ריבוי טבעי, עלייה והגירה בין-יישובית. ב-2020 שיעור הריבוי הטבעי (ההפרש בין מספר הלידות למספר הפטירות) של האוכלוסייה היהודית בירושלים היה גבוה מזה של האוכלוסייה הערבית בעיר. העלייה בשיעור הריבוי הטבעי בקרב האוכלוסייה היהודית נובעת מעלייה בשיעור הילודה בקרב אוכלוסייה זו, ובעיקר בקרב האוכלוסייה הדתית והחרדית.
שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה בירושלים נמוכים בקרב שתי קבוצות אוכלוסייה: גברים חרדים ונשים ערביות. ב-2021 עמד שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בירושלים בגילי העבודה העיקריים על 65% בלבד – שיעור נמוך באופן ניכר בהשוואה לתל אביב (91%) ולחיפה (87%). שיעור ההשתתפות בקרב הגברים בירושלים עמד על 70%, ובקרב הנשים - 60%.
שיעור ההשתתפות הנמוך בכוח העבודה בקרב תושבי ירושלים נובע בעיקרו משיעור השתתפות נמוך בקרב הנשים הערביות והגברים החרדים בעיר. בקרב הנשים הערביות בירושלים שיעור ההשתתפות עמד על 26%, בהשוואה ל-82% בקרב הנשים היהודיות. ממחקרי עומק שערך מכון ירושלים למחקרי מדיניות עולה כי שיעור ההשתתפות הנמוך של הנשים הערביות קשור במספר גורמים, בהם: אי-הכרה בתארים אקדמיים ממוסדות פלסטיניים, היעדר תשתיות תומכות לאימהות עובדות (מעונות וגני ילדים), היעדר ניסיון תעסוקתי, היעדר נטוורקינג (רישות עסקי), רמת שליטה נמוכה בעברית ובאנגלית וחסמים תרבותיים.

גילו את ירושלים

מהדוח עולה כי בעקבות מגפת הקורונה נשבר שיא של כל הזמנים במספר האורחים הישראלים שהתאכסנו במלונות בבירה. ב-2021 לנו במלונות ירושלים 683,600 אורחים. מדובר בגידול של 181% בהשוואה ל-2020 ושל 12% בהשוואה ל-2019. ב-2021, 84% מהאורחים במלונות ירושלים היו ישראלים ו-16% תיירים מחו"ל.
נשיא המדינה הרצוג אמר בהתייחסו לדוח: "חלק מהנתונים שבדו"ח השנה מדאיגים יותר, כמו הנתונים הנוגעים לרמת העוני, לפערים בין מגזרים שונים בעיר, ולמצבה הסוציואקונומי של ירושלים ביחס לערים אחרות בישראל. אבל, ירושלים היא עיר חזקה מאוד. אין ספק שהגיוון הירושלמי מעצים ומצמיח את העיר הזאת, על אף האתגרים שהוא מביא איתו".