עלי אל-קחום, בכיר בלשכה המדינית של המורדים החות'ים בתימן, התייחס לתקיפות המיוחסות לבריטניה וארה"ב נגד מטרות צבאיות בצנעא, חודיידה, צעדה ודמאר בתימן: "הקרב יעלה על הדמיון ועל הציפיות של ארה"ב ובריטניה. המלחמה פתוחה. האמריקנים והבריטים יצטערו על התוקפנות שלהם וישלמו מחיר כבד".
(ליאור בן ארי)