עורך הדין הפלילי הוותיק מנחם רובינשטיין הלך אתמול לעולמו. מלשכת עורכי הדין נמסר: "אנו משתתפים בצערה הכבד של משפחת רובינשטיין. עו"ד רובינשטיין ז"ל היה סנגור פלילי יחיד ומיוחד, רטוריקן בחסד, אשר טיעוניו באולמות בית המשפט וסגנונו הייחודי נודעו למרחוק. יהי זכרו ברוך".
(גלעד מורג)