בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ הוציא צו על תנאי נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש הממשלה החליפי בני גנץ, המורה להם לנמק מדוע לא יאוישו ללא דיחוי כל תפקידי השרים בממשלה. עליהם להגיש את התשובה לבית המשפט עד ליום ראשון ב-14:00, ודיון נוסף יערך בשעה 16:00. נכון לשעה זו, למשרדי התקשורת, המשפטים, המדע והמשרד לשיוויון חברתי אין שר הממונה עליהם.

(גלעד מורג)