הממשלה אישרה את הקמת ועדת החקירה הממלכתית לאסון שהתרחש בהילולת ל"ג בעומר בהר מירון. בנוסח החלטת הממשלה נכתב כי "הוועדה תחקור את השתלשלות האירוע ותקבע ממצאים ומסקנות בכל הנוגע למכלול ההיבטים של האירוע, ובכלל זה: מעגלי קבלת ההחלטות שהובילו לאישור האירוע וקביעת המתווה שאושר ותנאיו, מכלול השאלות המקצועיות והמשפטיות הנוגעות לבטיחות אירועים המוניים ובתוכם גם אירועי פולחן דתיים והמקומות המשמשים את הציבור לעריכתם, לרבות ובמיוחד מקומות המשמשים לקיום אירועים רבי משתתפים". הרכב הוועדה טרם נקבע.

(מורן אזולאי)