הוועדה המסדרת אישרה את קידומו המהיר של החוק להפרדת תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, שהגישו יו"ר הוועדה מיקי זוהר וחברת הכנסת שרן השכל בכנסת הקודמת. חברי הכנסת של ימינה ותקווה חדשה תמכו בהצעה והעניקו לה פטור מחובת הנחה. ההצעה עברה ברוב של 18 תומכים מול 13 מתנגדים. ההצעה גורסת כי יש לפצל את תפקיד היועמ"ש לשני תפקידים שונים - תובע כללי ויועץ משפטי לממשלה - כך שהיועמ"ש לא יהיה אמון במקביל על ייצוג הממשלה בבית המשפט וגם על התביעה הכללית שמייצגת את האינטרס הציבורי.
(סיון חילאי)