האבטלה בישראל ממאנת לרדת, זאת למרות הפסקת תשלומי דמי האבטלה לרוב הגדול של המפוטרים והמצויים בחל"ת. בספטמבר היו בישראל כ-338 אלף מחוסרי עבודה (לפי ההגדרה הרחבה), קצת פחות מאשר בחודש אוגוסט - אז היו כ-346 אלף מובטלים. כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מאז סוף יולי שיעור האבטלה לא השתנה באופן משמעותי, ואפילו עלה מעט בחלק מהשבועות.
(גד ליאור)