הפרקליטות ערערה על עונשו של השוטר מנתניה מסרשה וואסה שרצח את אשתו אנגביץ' וואסה לפני כשלוש שנים ונידון ל-29 שנות מאסר. לעמדת הפרקליטות יש לגזור עליו מאסר עולם בלתי קצוב - העונש המקסימלי הקבוע בחוק בצד עבירת רצח. בהודעת הערעור ציינה הפרקליטות כי "מדובר במעשה שנעשה בכוונה, מעשה אלים באופן קיצוני - ירי מטווח קצר לראשה של המנוחה. אם במקרה כזה אין מקום להטיל על הרוצח את עונש מאסר העולם הקבוע בצד עבירת הרצח - אימתי יהיה?".

(יעל פרידסון)