ראש הממשלה נפתלי בנט יקיים הערב התייעצות בעניין וריאנט הדלתא החדש AY4.2 (הווריאנט הבריטי). בהתייעצות ישתתפו שר הבריאות, מנכ"ל משרד הבריאות, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, ממונה הקורונה וגורמי מקצוע נוספים.
(איתמר אייכנר)