אודי גורן, בן דוד של טל חיימי (41) מניר יצחק שנחטף לעזה, עזב את הפגישה של קבינט המלחמה עם משפחות החטופים בקריה בתל אביב. "התחושה היא שלא מספיק רואים אותנו כאנשים, כבני אדם. אלה לא יעדים ואסטרטגיות, מדובר פה על אנשים", אמר. יצחק דנינו, אח של אורי דנינו, יצא גם הוא באמצע הפגישה. "לא נאמר לנו שום דבר חדש. יצאתי אופטימי, אני מרגיש שנושא החטופים נמצא בראש סדר העדיפויות של הקבינט", ציין.
(הדר גיל-עד)