בחקירתו הנגדית בבית המשפט המחוזי בירושלים בתיקי האלפים, טען עד המדינה ניר חפץ כי "נתניהו, בכל מקום שבו הוא חושב שיש ספק קל שזה לא חוקי - הוא זהיר שבעתיים והוא בצורה קיצונית יברח משם". לדבריו, הוא עצמו היה עד לכך שבעניין תיק 1000, נתניהו "ידע שהוא מסתובב באזורים הפליילים - אבל המשיך לשתף פעולה, ניסה לשדוד את כספי המדינה לצרכים אישיים".
(חיים גולדיטש, גלעד כהן)