חודשים אחדים באיחור - הישראלים ששהו בחופשות ללא תשלום חוזרים לעבוד, לאחר שלרובם הסתיימו תשלומי דמי האבטלה שנבעו ממשבר הקורונה המתמשך. נתונים חדשים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגלים כי שיעור האבטלה בישראל, על פי ההגדרה הרחבה, ירד במחצית הראשונה של חודש אוקטובר ל-7.1%, לעומת 7.9% במחצית השנייה של חודש ספטמבר, שבו היו חגי תשרי. מהנתונים עולה כי מספר המובטלים צנח בכמות הגדולה ביותר בחודש אחד בעת האחרונה - ב-30 אלף, והסתכם במחצית הראשונה של חודש אוקטובר ב-305.4 אלף מחוסרי עבודה, לעומת 335.4 אלף מובטלים במחצית השנייה של חודש ספטמבר.
(גד ליאור)