אזעקות נשמעו ברמות נפתלי, יפתח ומרכז אזורי מבואות חרמון.
(ynet)