קרן קיימת לישראל מבקשת מהציבור לא להגיע לפארקים וליערות קק"ל עקב חשש לשריפות וקריסת ענפים ועצים. לפי קק"ל, החשש נובע ממזג האוויר והרוחות החזקות.
(גלעד כרמלי)